หัวข้อหลัก
หน้าหลัก
ข่าวสาร
ไหว้พระ ๙ วัด นครนายก
อัลบั้มภาพ
เว็บลิงค์
ติดต่อเรา

ประวิติวัดเขาแดง
 ประวิติวัดเขาแดง
 การจัดตั้งวัด
 ประวัติศาสตร์พระแก้วมรกต

 บุญประเพณีประจำปีของวัด
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวัตถุโบราณ

วัตถุมงคล วัดเขาแดง

ธูปหอมพระพุทธนิมิตมงคล
วัตถุมงคล
เหรียญหลวงพ่อพระพุทธนิมิตมงคล
วัตถุมงคล

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

นาฬิกา

แบนเนอร์ลิงค์
ทำบุญดอทคอม สื่อกลาง ทำบุญ ของสังคมออนไลน์
องค์การยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย
ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต

สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 101
ยังไม่ยืนยัน: 51
สมาชิกล่าสุด: onlinenow

 

 


 โครงการไหว้พระ วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครนายก ได้แก่


     ครงการไหว้พระ
วัด จัดขึ้นเพื่อให้ พุทธบริษัท และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาศท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 โดยสถานอยู่ใกล้ กรุงเทพฯ เดินทางไปมาสะดวก ใช้เวลาเพียง 1 วันก็สามารถ ไหว้พระได้ครบ 9 วัด สถานที่เรียงลำดับดังนี้


วัดเชี่ยวโอสถ
      
หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ พระครูศาสนธรรมโกศล  
หมายเลขโทรศัพท์  037315050 หมายเลขโทรสาร 037321442

วัด เชี่ยวโอสถ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466  บนเนื้อที่ 18 ไร่  โดยมีนายเปลี่ยม  นางฟัก  เชี่ยวโอสถ  ได้บริจาคที่ดิน 1 แปลง  จำนวน 89 ไร่  เพื่อใช้เป็นที่ ตั้งวัด   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2518  มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2512  ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2529  กุ ฎิสงฆ์   วิหาร   ศาลาบำเพ็ญกุศล  มีโบราณวัตถุ  คือระฆังหิน  จำนวน 2 ใบ  ซึ่งมิอาจประมาณอายุที่สร้างได้   ปัจจุบันมีพระครูศาสนธรรมโกศล เป็นเจ้าอาวาส


วัดมณีวงศ์
     
หมู่ 1 ถนน   สุวรรณศร ตำบล  ดงละคร อำเภอ  เมืองนครนายก  จังหวัด  นครนายก     รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้พระอธิการทองใบ
หมายเลขโทรศัพท์   037315050 หมายเลขโทรสาร   037321442

วัด มณีวงศ์   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2446   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2491   ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา  มีอาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2496   ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อพ.ศ.2518  ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2498  ปัจจุบันมีพระอธิการทองใบ  เป็นเจ้าอาวาส


วัดช้าง (แวะเที่ยวชมเขื่อนขุนด่าน)

http://www.wat-chang.com/history.html
หมู่  1  ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก   จังหวัด  นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
หมายเลขโทรศัพท์   07315050 หมายเลขโทรสาร    037321442

วัด ช้าง   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2273  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างหลวง  เพื่อใช้ในการสงคราม  ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ้านช้าง และ เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดช้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อ พ.ศ.2323  ตั้งอยู่เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน   มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ   สร้างเมื่อ
พ.ศ.2535  ศาลาการเปรียญ   สร้างเมื่อ พ.ศ.2503  หอสวดมนต์   สร้างเมื่อ พ.ศ.2540  กุฎิสงฆ์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2535  ศาลาอเนกประสงค์   สร้างเมื่อ พ.ศ.2503  มี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2480  มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538   ปัจจุบันมีพระครูธวัชภัทราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส


วัดพรหมมณี(หลวงพ่อปากแดง)

  วัดพราหมณี ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง  จ.นครนายก
ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา-นางรอง หลักกิโลเมตรที่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2446 ปัจจุบันนี้มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว

    วัดพราหมณี มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า "หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตัก
กว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้มทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า "หลวงพ่อปากแดง" สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่
ปาก ของหลวงพ่อมีสีแดงสด เหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยัน ว่าเห็นปากท่านแดงแบบนี้ มาตั้งแต่เกิด แม้แต่ปู่ย่าตายายของผู้เฒ่าเหล่านี้ก็บอกว่า
เห็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันวัดสว่างอารมณ์
 
ถนน   สุวรรณศร     ตำบล  ท่าช้าง อำเภอ  เมืองนครนายก  จังหวัด  นครนายก รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้พระอธิการทองใบ    พระปลัดโชติ โชติธมฺโม 
หมายเลขโทรศัพท์   037315050  หมายเลขโทรสาร    037321442

วัด สว่างอารมณ์   ตั้งเมื่อ พ.ศ.2378  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บนเนื้อที่ 16 ไร่  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  พ.ศ.2513   มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2504    ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2498  หอสวดมนต์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2532  กุฏิสงฆ์  จำนวน 14 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2530  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน 1 หลัง  ปูชนียวัตถุ   มีพระประธานประจำอุโบสถ  1 องค์  และมณฑป 1 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2528วัดโพธิ์งาม

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ วัดโพธิ์งาม จังหวัดนครนายก ภายในวิหารจตุรภัทรมหามงคลนิมิต ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อใหญ่ (มงคลนิมิต) ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่วัดโพธิ์งาม บ้านโพธิ์งาม ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนด่านที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่
วัดโพธิ์งาม สาริกา, Mueang Nakhon Nayok, Nakhon Nayok 2600


วัดอุดมธานี

หมู่  1 ถนน   สุวรรณศร ตำบล  ท่าช้าง อำเภอ  เมืองนครนายก  จังหวัด  นครนายก     รหัสไปรษณีย์  26000
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้   พระราชวรนายก 
หมายเลขโทรศัพท์   037315050     หมายเลขโทรสาร    037321442

วัด อุดมธานี พระอารามหลวง  เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัด  ประวัติความเป็นมาเป็นวัดเก่ามีอายุกว่าสองร้อยปี เดิมชื่อวัดแก้วตา แม่แก้วตาชาวเวียงจันทน์เป็นผู้สร้าง ต่อมาแม่
สาว หนู เชื้อสายชาวเวียงจันทน์ มีศรัทธาได้สร้างวัดในที่อยู่อาศัยของตนติดกับวัดแก้วตา โดยยกทั้งที่และบ้านให้เป็นที่สร้างวัดเรียกว่า วัดอุดม เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๐
ได้ รวมวัดแก้วตากับวัดอุดมเป็นวัดเดียวกันเรียกว่า วัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ระหว่างที่สร้างโบสถ์อยู่
นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกแล้วทรงเยี่ยมวัดนี้ และได้มีพระดำรัสให้เปลี่ยนชื่อวัด เป็นวัดอุดม
ธานี เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจึงนำพระประธานในโบสถ์เก่ามาประดิษฐานเป็นพระ ประธาน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้างประมาณ ๒๖ นิ้วได้รับพระราชทานวิสุ งคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2463  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  36 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา  อาคารเสนาสนะปรกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505  หอสวดมนต์  สร้างเมื่อพ.ศ. 2505  นอกจากนี้ยังมีพระวิหารหลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์  สิทธิโชค  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2534  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2535  ปัจจุบันมีพระราชวรนายก  เป็นเจ้าอาวาส  และเป็นเจ้าคณะจังหวัดวัดเขาแดง

 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้  พระครูรัตตคีรีรักษ์ (สุพล ภัททเสวี)
วัด เขาแดง ปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสาริกา ( เดิมเรียกตำบลบ้านบุ่ง ) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายก ประมาณ ๗ - ๘ กม . ตามถนน สายน้ำตกสาริกา นางรอง ตรงสี่แยกประชาเกษม เลียวซ้ายไปทาง ถนนเขาแดง – โรงเรียนนายร้อย จปร . อีก ๑ กม . ทางมาวัดคือตรง มาเรื่อย ๆ ตามทางขึ้นน้ำตกนางรอง สาริกา วังตะใคร้ และจะเจอ สี่แยกประชาเกษม เป็นสี่แยกใหญ่ ให้เลี้ยวซ้าย ตรงผ่านเลย อุทยานพระพิฆเณศ ไป 500เมตร ก็จะถึงวัดเขาแดง วัดอยู่ทางขวามือ
Tel : 037 328224, 089 043 8015 E-mail : khowdaeng@hotmail.com

วัด เขาแดง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2403 วัดเขาแดงเรียกตามสถานที่ตั้ง เพราะตั้งอยู่เทือกเขาแดงเทือกเขานี้ไม่มีต้นไม้ มองดูไกลๆ จะเห็นหินคล้ายสี
แดง   สันนิษฐานว่าวัดเกิดมาพร้อมชุมชนที่เดิมอพยพมาจากนครเวียงจันทน์  และปัจจุบันจะพูดสำเนียงภาษาอีสานและลาวพวน  ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมาตลอด
จน ถึงปัจจุบัน  บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม พ.ศ.2482  มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2482   ศาลาการเปรียญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2460-2521   กุฏิสงฆ์  จำนวน 4 หลัง วิหาร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2538  ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในอุโบสถ  ปางสมาธิ   อายุประมาณ  100 ปี  พระประธานในวิหาร  นามว่า "พระพุทธปฏิมานิมิตมงคล"  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2348 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2480


วัดสุวรรณ(ลอดโบสถ์)

ถนน สุวรรณศร  ตำบล ท่าช้าง  อำเภอ เมืองนครนายก  จังหวัด นครนายก     รหัสไปรษณีย์  26000
หมายเลขโทรศัพท์   037315050     หมายเลขโทรสาร    037321442

วัด สุวรรณ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2427  เดิมชื่อวัดคลองปลาดุก  ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือชาวจีนไม่ปรากฎชื่อ   วัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 25
ตาราง วา   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497  มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2536  หอสวดมนต์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2514   กุฏิสงฆ์  จำนวน 4 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2514  ศาลาอเนกประสงค์  สร้างเมื่อ พ.ศ.2542  ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถปางสดุ้งมาร  ตู้พระไตรปิฏกลายไทย  ธรรมมาสน์ลายไทย  1 องค์    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2526อุทยานพระพิฆเนศวร

อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประชาเกษม หมู่ 11 ถนนนครนายก-น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 9 เมตร สถานที่แห่งนี้จัดสร้างโดย พระราชพิพัฒน์โกศล หรือ หลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯภายใน อุทยานพระพิฆเณศ ผู้ศรัทธาจะพบกับความอลังการของเทวรูปพระพิฆเนศขนาดมหึมานอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพิฆเนศปางต่างๆ ถึง 108 ปางและ หอมหาเทพ ซึ่งประดิษฐานมหาเทพสูงสุดทั้ง 3 พระองค์คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ


Tel : 037 328224, 089 043 8015 E-mail : khowdaeng@hotmail.com
Copyright © 2006 - 2010 Watkhowdaeng.com All rights reserved.

3588335 ผู้เข้าเยี่ยมชม